Dịch của 挂钩 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
挂钩
Tiếng Trung phồn thể
掛鉤

Thứ tự nét cho 挂钩

Ý nghĩa của 挂钩

  1. để thiết lập liên hệ với
    guàgōu
  2. cái móc
    guàgōu

Các ký tự liên quan đến 挂钩:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc