Dịch của 挥 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 挥

Ý nghĩa của 挥

  1. sóng
    huī

Ví dụ câu cho 挥

挥扇子
huī shànzi
quạt ra
挥汗
huīhàn
lau mồ hôi
了手
le shǒu
vẫy tay một người
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc