Dịch của 捐献 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
捐献
Tiếng Trung phồn thể
捐獻

Thứ tự nét cho 捐献

Ý nghĩa của 捐献

  1. quyên góp, đóng góp
    juānxiàn

Các ký tự liên quan đến 捐献:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc