掉头

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 掉头

  1. quay vòng
    diàotóu
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

轮船掉头返航
lúnchuán diàotóu fǎnháng
tàu hơi nước quay vòng quanh cảng
我们需要在十字路口掉头
wǒmen xūyào zài shízìlùkǒu diàotóu
chúng ta cần quay lại ở giao lộ
禁止掉头
jìnzhǐ diàotóu
Không quay đầu

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc