探讨

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 探讨

  1. thăm dò và thảo luận
    tàntǎo
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

详细的探讨
xiángxìde tàntǎo
thảo luận chi tiết
进行深入的探讨
jìnxíng shēnrùde tàntǎo
để tiến hành đánh giá chi tiết
探讨性的发言
tàntǎo xìng de fāyán
bài phát biểu khám phá
探讨哲学问题
tàntǎo zhéxué wèntí
để nghiên cứu các câu hỏi của triết học

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc