Dịch của 接班 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
接班
Tiếng Trung phồn thể
接班

Thứ tự nét cho 接班

Ý nghĩa của 接班

  1. thực hiện nhiệm vụ của một người
    jiēbān

Các ký tự liên quan đến 接班:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc