Dịch của 提名 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
提名
Tiếng Trung phồn thể
提名

Thứ tự nét cho 提名

Ý nghĩa của 提名

  1. ký tên của một người
    tímíng

Các ký tự liên quan đến 提名:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc