Dịch của 搜寻 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
搜寻
Tiếng Trung phồn thể
搜尋

Thứ tự nét cho 搜寻

Ý nghĩa của 搜寻

  1. tìm kiếm
    sōuxún

Các ký tự liên quan đến 搜寻:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc