Dịch của 搭档 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
搭档
Tiếng Trung phồn thể
搭檔

Thứ tự nét cho 搭档

Ý nghĩa của 搭档

  1. bạn đồng hành
    dādàng
  2. hợp tác
    dādàng

Các ký tự liên quan đến 搭档:

Ví dụ câu cho 搭档

高尔夫球搭档
gāoěrfūqiú dādàng
đối tác chơi gôn
商业搭档
shāngyè dādàng
đối tác kinh doanh
忠实的好搭档
zhōngshíde hǎo dādàng
đối tác trung thực
做你的搭档
zuò nǐ de dādàng
trở thành đối tác của bạn
咱俩搭档吧
zánliǎng dādàng bā
hãy để hai chúng tôi hợp tác
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc