操心

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 操心

  1. lo lắng về
    cāoxīn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

瞎操心
xiā cāoxīn
lo lắng vô ích
毫不停歇地操心
háo bù tíngxiē de cāoxīn
thường xuyên lo lắng
为孩子的未来操心
wèi háizi de wèilái cāoxīn
tự phụ về tương lai của đứa trẻ

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc