Dịch của 改名 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
改名
Tiếng Trung phồn thể
改名

Thứ tự nét cho 改名

Ý nghĩa của 改名

  1. thay đổi tên
    gǎimíng

Các ký tự liên quan đến 改名:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc