Dịch của 放弃 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
放弃
Tiếng Trung phồn thể
放棄

Thứ tự nét cho 放弃

Ý nghĩa của 放弃

  1. từ bỏ, từ bỏ
    fàngqì

Các ký tự liên quan đến 放弃:

Ví dụ câu cho 放弃

放弃国籍
fàngqì guójí
từ bỏ quyền công dân
放弃原来的计划
fàngqì yuánlái de jìhuà
từ bỏ kế hoạch ban đầu
放弃尝试
fàngqì chángshì
từ bỏ cố gắng
放弃机会
fàngqì jīhuì
bỏ lỡ một cơ hội
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc