Dịch của 放过 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
放过
Tiếng Trung phồn thể
放過

Thứ tự nét cho 放过

Ý nghĩa của 放过

  1. để cho qua
    fàngguò

Các ký tự liên quan đến 放过:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc