政权

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 政权

  1. sức mạnh chính trị
    zhèngquán
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

政权交接
zhèngquán jiāojiē
chuyển giao chính phủ
武装夺取政权
wǔzhuāng duóqǔ zhèngquán
nắm quyền chính trị bằng lực lượng vũ trang
国家政权
guójiā zhèngquán
quyền lực nhà nước

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc