Dịch của 故 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 故

Ý nghĩa của 故

  1. chết
  2. cũ, trước đây
  3. lý do; tại vì
  4. sự cố

Ví dụ câu cho 故

非有他故
fēi yǒu tā gù
Không có lý do khác
借故离开
jiègù líkāi
rời đi với lý do
无故缺课
wúgù quēkè
bỏ qua lớp học mà không có lý do
无故缺勤
wúgù quēqín
vắng mặt mà không có lý do
不知何故
bùzhī hégù
không biết tại sao
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc