Dịch của 文具 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
文具
Tiếng Trung phồn thể
文具

Thứ tự nét cho 文具

Ý nghĩa của 文具

  1. văn phòng phẩm
    wénjù

Các ký tự liên quan đến 文具:

Ví dụ câu cho 文具

用我的文具
yòng wǒ de wénjù
sử dụng văn phòng phẩm của tôi
文具部
wénjù bù
bộ phận văn phòng phẩm
买些文具
mǎi xiē wénjù
để lấy một số văn phòng phẩm
文具店
wénjùdiàn
cửa hàng văn phòng phẩm
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc