Dịch của 斗争 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
斗争
Tiếng Trung phồn thể
鬥爭

Thứ tự nét cho 斗争

Ý nghĩa của 斗争

  1. chiến đấu
    dòuzhēng

Các ký tự liên quan đến 斗争:

Ví dụ câu cho 斗争

斗争精神
dòuzhēng jīngshén
tinh thần chiến đấu
阶级斗争
jiējí dòuzhēng
đấu tranh giai cấp
与困难作斗争
yǔ kùnnán zuò dòuzhēng
nỗ lực vượt qua khó khăn
参与斗争
cānyù dòuzhēng
tham gia vào cuộc đấu tranh
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc