Dịch của 斗志 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
斗志
Tiếng Trung phồn thể
鬥志

Thứ tự nét cho 斗志

Ý nghĩa của 斗志

  1. ý chí chiến đấu
    dòuzhì

Các ký tự liên quan đến 斗志:

Ví dụ câu cho 斗志

麻痹斗志
mábì dòuzhì
mất ý chí chiến đấu
你的斗志是否坚定?
nǐ de dòuzhì shìfǒu jiāndìng ?
tinh thần của bạn có mạnh mẽ không?
增强斗志
zēngqiáng dòuzhì
để thúc đẩy tinh thần
鼓舞群众的斗志
gǔwǔ qúnzhòng de dòuzhì
thức tỉnh ý chí chiến đấu của quần chúng
鼓舞群众的斗志
gǔwǔ qúnzhòng de dòuzhì
thức tỉnh ý chí chiến đấu của quần chúng
你的斗志是否坚定?
nǐ de dòuzhì shìfǒu jiāndìng ?
tinh thần của bạn có mạnh mẽ không?
麻痹斗志
mábì dòuzhì
mất ý chí chiến đấu
增强斗志
zēngqiáng dòuzhì
tp nâng cao tinh thần
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc