Dịch của 新款 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
新款
Tiếng Trung phồn thể
新款

Thứ tự nét cho 新款

Ý nghĩa của 新款

  1. phong cách mới
    xīnkuǎn

Các ký tự liên quan đến 新款:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc