无疑

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 无疑

  1. bởi tất cả các tỷ lệ cược
    wúyí
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

我们无疑将参与这种讨论
wǒmen wúyí jiāng cānyù zhèzhǒng tǎolùn
chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc thảo luận đó
业绩无疑好于预期
yèjì wúyí hǎo yú yùqī
kết quả mùa giải chắc chắn tốt hơn mong đợi
无疑,还有其他重要因素
wúyí , huányǒu qítā zhòngyào yīnsù
không nghi ngờ gì nữa, còn có những yếu tố quan trọng khác

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc