Dịch của 无私 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
无私
Tiếng Trung phồn thể
無私

Thứ tự nét cho 无私

Ý nghĩa của 无私

  1. vị tha
    wúsī

Các ký tự liên quan đến 无私:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc