Dịch của 旨在 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
旨在
Tiếng Trung phồn thể
旨在

Thứ tự nét cho 旨在

Ý nghĩa của 旨在

  1. có như mục đích của nó
    zhǐzài

Các ký tự liên quan đến 旨在:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc