Dịch của 旱 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 旱

Ý nghĩa của 旱

  1. khô hạn
    hàn

Ví dụ câu cho 旱

旱死
hàn sǐ
chết do hạn hán
旱的夏天
hàn de xiàtiān
mùa hè khô
旱期
hàn qī
mùa khô
抗旱
kànghàn
để chống lại hạn hán
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc