Dịch của 显现 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
显现
Tiếng Trung phồn thể
顯現

Thứ tự nét cho 显现

Ý nghĩa của 显现

  1. xuất hiện
    xiǎnxiàn

Các ký tự liên quan đến 显现:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc