Dịch của 替换 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
替换
Tiếng Trung phồn thể
替換

Thứ tự nét cho 替换

Ý nghĩa của 替换

  1. thay thế
    tìhuàn

Các ký tự liên quan đến 替换:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc