Dịch của 本儿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
本儿
Tiếng Trung phồn thể
本兒

Thứ tự nét cho 本儿

Ý nghĩa của 本儿

  1. sổ tay
    běnr

Các ký tự liên quan đến 本儿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc