机遇

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 机遇

  1. cơ hội thuận lợi
    jīyù
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

机遇大于挑战
jīyù dàyú tiǎozhàn
cơ hội lớn hơn thách thức
历史机遇
lìshǐ jīyù
cơ hội lịch sử
市场机遇
shìchǎng jīyù
cơ hội thị trường
把握机遇
bǎwòjīyù
để nắm bắt cơ hội
有利的机遇
yǒulìde jīyù
cơ hội tốt

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc