Dịch của 束 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 束

Ý nghĩa của 束

  1. bó, bó (một từ đo lường)
    shù
  2. shù

Ví dụ câu cho 束

一束兰花
yīshù lánhuā
một bó hoa lan
一束玫瑰花
yīshù méiguīhuā
một bó hoa hồng
一束花
yīshùhuā
một bó hoa
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc