Dịch của 架势 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
架势
Tiếng Trung phồn thể
架勢

Thứ tự nét cho 架势

Ý nghĩa của 架势

  1. tư thế, cách thức
    jiàshi

Các ký tự liên quan đến 架势:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc