查询

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 查询

  1. để thực hiện các yêu cầu
    cháxún
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

直接查询
zhíjiē cháxún
để thực hiện các yêu cầu trực tiếp
我可以在哪里查询账户结余?
wǒ kěyǐ zài nǎlǐ cháxún zhànghù jiéyú ?
Tôi có thể hỏi số dư tài khoản của mình ở đâu?
查询种类
cháxún zhǒnglèi
loại yêu cầu
交易历史查询
jiāoyì lìshǐ cháxún
để hỏi lịch sử giao dịch

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc