标语

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 标语

  1. khẩu hiệu, đăng
    biāoyǔ
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

不合适的标语
bùhéshì de biāoyǔ
khẩu hiệu không phù hợp
标语是关于社会的财富
biāoyǔ shì guānyú shèhuì de cáifù
khẩu hiệu là về sự giàu có trong xã hội
标语写在墙上
biāoyǔ xiězài qiángshàng
khẩu hiệu viết trên tường
标语创作
biāoyǔ chuàngzuò
sáng tạo khẩu hiệu
和平标语
hépíng biāoyǔ
khẩu hiệu hòa bình

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc