标题

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 标题

  1. Tiêu đề
    biāotí
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

标题党
biāotí dǎng
"đảng tiêu đề"
头版标题
tóubǎn biāotí
tiêu đề trang đầu
大字标题
dàzì biāotí
tiêu đề in lớn
小标题
xiǎobiāotí
phụ đề
吸引人的标题
xīyǐn rén de biāotí
tiêu đề hấp dẫn

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc