Dịch của 棘手 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
棘手
Tiếng Trung phồn thể
棘手

Thứ tự nét cho 棘手

Ý nghĩa của 棘手

  1. khó khăn
    jíshǒu

Các ký tự liên quan đến 棘手:

Ví dụ câu cho 棘手

棘手的任务
jíshǒude rènwù
nhiệm vụ khó khăn
这个事情很棘手
zhègè shìqíng hěn jíshǒu
thứ này thật khó
棘手的问题
jíshǒude wèntí
hạt cứng để nứt
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc