Dịch của 涝 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 涝

Ý nghĩa của 涝

  1. ngập lụt; ngập úng
    lào

Ví dụ câu cho 涝

排涝
páilào
tiêu thoát đất ngập nước
洪涝
hónglào
lũ lụt
防涝
fánglào
để ngăn lũ lụt
涝死
lào sǐ
bị chết đuối
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc