Dịch của 焊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 焊

Ý nghĩa của 焊

  1. hàn, hàn
    hàn

Ví dụ câu cho 焊

焊枪
hànqiāng
mỏ hàn
焊工
hàngōng
công việc hàn
焊接
hànjiē
Hàn
电焊
diànhàn
Hàn điện
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc