Thứ tự nét

Ý nghĩa của 玄

  1. không đáng tin cậy
    xuán
  2. tối
    xuán
  3. bí ẩn
    xuán
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

đây
xuàn
để phô trương
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc