Dịch của 男儿有泪不轻弹 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
男儿有泪不轻弹
Tiếng Trung phồn thể
男兒有淚不輕彈

Thứ tự nét cho 男儿有泪不轻弹

Ý nghĩa của 男儿有泪不轻弹

  1. đàn ông thực sự không dễ khóc
    nán'ér yǒulèi bù qīngtán

Các ký tự liên quan đến 男儿有泪不轻弹:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc