Dịch của 说到哪儿就作到哪儿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
说到哪儿就作到哪儿
Tiếng Trung phồn thể
說到哪兒就作到哪兒

Thứ tự nét cho 说到哪儿就作到哪儿

Ý nghĩa của 说到哪儿就作到哪儿

  1. Không sớm nói hơn làm
    shuō dào nǎr jiù zuò dào nǎr

Các ký tự liên quan đến 说到哪儿就作到哪儿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc