Dịch của 赐 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 赐

Ý nghĩa của 赐

  1. ban cho, ban cho

Ví dụ câu cho 赐

御赐
yùcì
món quà tối cao
天赐良机
tiāncìliángjī
ban cho sự tha thứ
赐与自由
cì yǔ zìyóu
ban cho tự do
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc