Dịch của 运 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 运

Ý nghĩa của 运

  1. mang theo
    yùn
  2. vận chuyển
    yùn

Ví dụ câu cho 运

搬运
bānyùn
mang theo
这些机器人能被用来运货
zhèixiē jīqìrén néng bèi yònglái yùnhuò
robot có thể được sử dụng để vận chuyển hàng hóa
木材产品经水路运到首都
mùcái chǎnpǐn jīng shuǐlù yùn dào shǒudū
sản phẩm gỗ được vận chuyển bằng đường sông đến thủ đô
运到火车站
yùn dào huǒchēzhàn
vận chuyển đến nhà ga
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc