Dịch của 迟早的事儿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
迟早的事儿
Tiếng Trung phồn thể
遲早的事兒

Thứ tự nét cho 迟早的事儿

Ý nghĩa của 迟早的事儿

  1. sớm hay muộn
    chízǎo de shìr

Các ký tự liên quan đến 迟早的事儿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc