Thứ tự nét

Ý nghĩa của 醉

  1. say rượu
    zuì
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

宿醉
xiǔ zuì
nôn nao
醉驾
zuìjià
say rượu lái xe
醉得很厉害
zuì de hěn lìhai
rất say
喝醉
hē zuì
say
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc