Dịch của 防水 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
防水
Tiếng Trung phồn thể
防水

Thứ tự nét cho 防水

Ý nghĩa của 防水

  1. không thấm nước
    fángshuǐ

Các ký tự liên quan đến 防水:

Ví dụ câu cho 防水

上过油的木头防水
shàng guò yóu de mùtou fángshuǐ
gỗ dầu chịu nước
防水布
fángshuǐbù
vải không thấm nước
防水表
fángshuǐbiǎo
đồng hồ chống nước
防水特性
fángshuǐ tèxìng
đặc tính chống thấm nước
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc