院士

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 院士

  1. viện sĩ
    yuànshì
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

科学院正式院士
kēxuéyuàn zhèngshì yuànshì
thành viên đầy đủ của Viện Hàn lâm Khoa học
院士候选人
yuànshì hòuxuǎn rén
ứng cử viên viện sĩ
德高望重的院士
dégāowàngzhòng de yuànshì
viện sĩ được kính trọng

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc