随机

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 随机

  1. ngẫu nhiên
    suíjī
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

随机事件
suíjī shìjiàn
sự kiện ngẫu nhiên
随机路线
suíjī lùxiàn
tuyến đường ngẫu nhiên
随机程序
suíjī chéngxù
quá trình ngẫu nhiên

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc