Dịch của 雨水 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雨水
Tiếng Trung phồn thể
雨水

Thứ tự nét cho 雨水

Ý nghĩa của 雨水

  1. nước mưa
    yǔshuǐ

Các ký tự liên quan đến 雨水:

Ví dụ câu cho 雨水

雨水排水系统
yǔshuǐ páishuǐ xìtǒng
hệ thống thoát nước mưa
雨水收集利用
yǔshuǐ shōují lìyòng
thu gom và sử dụng nước mưa
依赖雨水作为饮用水源
yīlài yǔshuǐ zuòwéi yǐnyòng shuǐyuán
phụ thuộc vào nước mưa làm nguồn nước uống
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc