Dịch của 零售 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
零售
Tiếng Trung phồn thể
零售

Thứ tự nét cho 零售

Ý nghĩa của 零售

  1. bán lẻ
    língshòu

Các ký tự liên quan đến 零售:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc