零钱

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 零钱

  1. thay đổi nhỏ
    língqián
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

把一百块钱换成零钱
bǎ yībǎi kuài qián huàn chéng língqián
đổi một trăm nhân dân tệ
找零钱
zhǎo língqián
để thay đổi

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc