Dịch của 面粉 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
面粉
Tiếng Trung phồn thể
麵粉

Thứ tự nét cho 面粉

Ý nghĩa của 面粉

  1. bột mì
    miànfěn

Các ký tự liên quan đến 面粉:

Ví dụ câu cho 面粉

一薄层面粉
yī báocéng miànfěn
một lớp bột mì mỏng
不同种类的面粉
bùtóng zhǒnglèi de miànfěn
các loại bột mì khác nhau
稳定面粉质量
wěndìng miànfěn zhìliàng
chất lượng bột nhất quán
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc