鞭炮

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 鞭炮

  1. pháo, dây pháo nhỏ
    biānpào
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

鞭炮声
biānpào shēng
tiếng pháo nổ
放鞭炮
fàng biānpào
đốt pháo

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc